Kalpošana

Dievkalpojumi notiek katru svētdienu plkst. 11.00 ar Sv. Vakarēdienu, pēc tam sadraudzības brīdis pie tējas/kafijas 
mācītājs Didzis Seržāns, tel.

Mācītāja pieņemšanas laiki katru sestdienu no plkst. 10.00, iepriekš piesakoties personīgi pa telefonu vai e-pastu pie diakonijas vadītājas Skaidrītes Daņiļēvičas .

Svētdienas skola katru svētdienu plkst. 11.00 dievkalpojuma laikā.

Diakonija savu iespēju robežās rūpējas par draudzes locekļiem un citiem līdzcilvēkiem par viņu garīgajām, dvēseliskajām un fiziskajām vajadzībām, organizē mājas apmeklējumus, sniedz atbalstu slimībās un grūtībās nonākušajiem.

Diakonijas vadītāja Skaidrīte Daņiļēviča, tel.

Dāmu komiteja organizē sadraudzības mielastu pēc dievkalpojumiem, organizē svētku svinēšanu draudzē, ekskursijas un palīdz diakonijas darbā
dāmu komitejas vadītāja Aija Baķe, tel. 

Draudzē ir bibliotēka, kura darbojas svētdienās pēc Dievkalpojuma