Bībeles izpēte

Bībeles izpēte ir viens no kristieša svarīgākajiem uzdevumiem, jo tā ir unikāla liecība par Dieva darbiem, likumiem un valstību.

Caur bībeli mēs varam uzzināt kādiem mums ir jābūt, kā mēs varam palīdzēt citiem, saprast lietas no kurienes uz kurieni mēs ejam un kāpēc vispār dzīvojam.

Unikāls fails

Ļoti bieži mums dzīvē ir situācijas, ka mēs vēlamies noskaidrot Dieva viedokli par kādu konkrētu lietu Bībelē, bet uzreiz mēs to nevaram atrast. Tamdēļ mēs piedāvājam jūsu rīcībā unikālu failu (Excel dokumentu), kuru izmantojot jūs viegli atradīsiet atsauces Bībelē par konkrēto tēmu. Tēmas ir sašķirotas alfabētiskā secībā, bet zinošākie datorlietotāji var izmantot automātiskās filtrēšanas komandas vai meklēšanas metodes. Bet ja jūs to neprotat, neuztraucaties, droši saglabājiet zemāk norādīto failu savā datorā un skatiet tēmas alfabētiskā secībā.

Ielādē failu: Atsauces_uz_Bibeli_2003_07_30.xls

Šis fails satur visdažādākās tēmas kā ticība, dziedināšana, brīnumi, apsolījumi, farizeji, Dieva valstība, nokļūšana debesīs un daudzas citas ar konkrētām norādnēm Bībelē.

Izmantojiet bībeles lasīšanas iespēju internetā: www.bibele.lv

Ieteikumus un atsauces par failu lūdzu sūtiet uz: Rolands0909@inbox.lv


Turaidas baznīcā jauns eksponāts

Turaidas baznīcas ekspozīcijā "Turaidas baznīcas un draudzes vēsture" no jūnija mēneša ir iespējams aplūkot jaunu eksponātu - 17. gadsimtā izdotu Bībeli - Biblia, Das ist die gantze H. Schrifft, Altes und Neues Testaments Teutsch Doctor Martin Luthers ... Nürnberg:Endter, (1686 - 1700).

Bībele iesieta ozolkoka dēlīšu vākos, kuri apvilkti ar ādu un greznoti ar bronzas apkalumiem stūros. Tai ir iespaidīgi izmēri - gandrīz pusmetru (47 cm) augsta, 30 cm plata un 13 cm bieza. Grāmata aizvērtā veidā tiek nostiprināta ar bronzas slēdžiem. Šī Bībele ir tā saucamā Veimāras vai kūrfirstu Bībele. Tas ir M. Lutera Bībeles tulkojums vācu valodā ar komentāriem, kas izdots pēc Veimāras - Saksijas kūrfirsta Ernesta I (1601 - 1675) rīkojuma. Bībeles komentēšanai tika pieaicināti Jēnas universitātes profesori J. Gerhards, S. Glassija un vēlāk arī J.M. Dillhers. Komentāri ievietoti iekavās tūlīt pēc Bībeles pantiem.

Veimāras Bībeles grāmatas ievadīja vara gravīras uz atsevišķām lapām un tām bija pievienotas arī 11 lapas ar Veimāras - Saksijas kūrfirstu portretiem, kādēļ tās arī sauca par kūrfirstu Bībelēm.

Pirmizdevums iznāca 1641. gadā Nirnbergā Endtera izdevniecībā. Laikā līdz 1768. gadam tam sekoja 13 atkārtoti izdevumi. Tos tāpat iespieda Endtera (vēlāk viņa mantinieku) izdevniecība Nirnbergā. Ilustrācijas ikreiz tika pārņemtas no pirmizdevuma, bet no jauna pārgravētas.

Turaidas muzejrezervāta krājuma galvenā glabātāja Līga Kreišmane informēja, ka Bībele muzejā nonāca ļoti sliktā stāvoklī - stipri bojātiem vākiem, trūka titullapas, sākuma un beigu, kā arī daudzu gravīru. Šo iemeslu dēļ Bībeli precīzi datēt bija ļoti grūti un datējums balstīts uz paginācijas datu salīdzinājumu un Bībeli ilustrējušo mākslinieku un gravieru darbības laiku. Visticamāk, ka Turaidas muzejā esošā Bībele ir 1686. vai 1692., vai 1700. gada izdevums.

Bībele ekspozīcijā izvietota pēc restaurācijas, kuru veica restauratore - vecmeistare Ārija Ubarste. Restaurācijas gaitā tika veikta grāmatas vāku un iesējuma restaurācija, plīsumu un materiālu zudumu likvidācija lapām un apkalumu atjaunošana. 

Turaidas draudze 2018.

 .