Draudze

„Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū."

Mateja 18:20


Draudze 

Draudzes aizsākumi meklējami sākot ar 11. gs., kad kristietība Latvijā ienāca gan no austrumiem (Krievijas) un Rietumiem (Romas Katoļu baznīcas).

Sakarā ar lielām vēsturiskajām pārmaiņām arī Turaidas Draudze piedzīvojusi lielas izmaiņas - vairākas reizes likvidēta vai izjukusi kara laikos un atkal atjaunota.

1964. gadā draudze izjuka sakarā ar cilvēku mazo aktivitāti un radušajām grūtībām baznīcas uzturēšanā. Tikai pēc divdesmit četriem gadiem 1988. g. decembra beigās, atkal atskanēja  baznīcas zvans, kas aicināja uz Ziemassvētku svētbrīdi baznīcā.

Atjaunotā Turaidas Draudze oficiāli tika nodibināta 1991. gada 26 decembrī ar 72 draudzes biedriem, kur mācītāja pienākumus uzņēmās Vaira Bitēna.

Laika gaitā draudzes locekļu skaits ir palielinājies. 2002. gadā tas sasniedza 92 biedrus. Uz  2003. gada sākumu Turaidas draudzē bija reģistrēti jau 103 biedri, 2012.gadā draudzē jau ir ap 260 baznīcēnu, un draudzes locekļu skaits turpina pieaugt.

Draudze tic un ir pārliecināta par Dieva vareno spēku, ka laikam ejot pieaugs ne tikai draudzes locekļu skaits, bet arī dievbijība un Dieva varenie darbi tās vidū!

Galerija pagaidām šeit:

http://www.flickr.com//photos/49281596@N08/show/

Turaidas draudze 2018.

 .