Dievkalpojumi notiek katru svētdienu plkst. 11.00 ar Sv. Vakarēdienu, pēc tam sadraudzības brīdis pie tējas/kafijas 
mācītājs Didzis Seržāns, tel.

Mācītāja pieņemšanas laiki katru sestdienu no plkst. 10.00, iepriekš piesakoties.

Svētdienas skola katru svētdienu plkst. 11.00 dievkalpojuma laikā.

Diakonija savu iespēju robežās rūpējas par draudzes locekļiem un citiem līdzcilvēkiem par viņu garīgajām, dvēseliskajām un fiziskajām vajadzībām, organizē mājas apmeklējumus, sniedz atbalstu slimībās un grūtībās nonākušajiem.

Diakonijas vadītāja Ritma Amoliņa - Ābelīte tel.

Dāmu komiteja organizē sadraudzības mielastu pēc dievkalpojumiem, organizē svētku svinēšanu draudzē, ekskursijas un palīdz diakonijas darbā.
Dāmu komitejas vadītāja Rasma Eglīte, tel. 

Draudzē ir bibliotēka, kura darbojas svētdienās pēc Dievkalpojuma

Turaidas draudze 2018.

 .