Kontakti‎ > ‎

Valde un padome

„Paklausait saviem vadītājiem un esiet padevīgi, jo viņi ir nomodā par jūsu dvēselēm kā tādi, kam būs jādod atbildība. Lai tie to varētu darīt ar prieku un nevis nopūzdamies, jo tas jums nav derīgi.

Ebrejiem 13:17


Draudzes valde

Draudzes mantzine                             Ineta Rava      

Diakonijas darba vadītāja                     Skaidrīte Daņiļēviča   

Agapes grupas vadītāja                        Aija Baķe

Draudzes ērģelnieks                           Vilnis Daņiļēvičs

Draudzes un valdes priekšnieks           Guntars Ābelītis     

Priekšnieka vietnieks                         Normunds Lauskis     

 

Draudzes padome

 

Lietvede                                            Anita Amoliņa

Loc.                                                  Ritma Amoliņa - Ābelīte

Loc.                                                   Andris Anspoks                            

Loc.                                                   Gundars Ābols

Loc.                                                   Juris Kalniņš

Loc.                                                   Rasma Eglīte

Draudzes revidenti

Revīzijas priekšsēdētāja                        Agnija Jordāne

Loc.                                                    Intars Pučurs

Loc.                                                    Guntis Bušmanis

Comments