Valde un padome

„Paklausait saviem vadītājiem un esiet padevīgi, jo viņi ir nomodā par jūsu dvēselēm kā tādi, kam būs jādod atbildība. Lai tie to varētu darīt ar prieku un nevis nopūzdamies, jo tas jums nav derīgi.„

Ebrejiem 13:17


Draudzes valde

Draudzes mantzinis                             Andrejs Pančenko 

Diakonijas darba vadītāja                     Ritma Amoliņa - Ābelīte 

Agapes grupas vadītāja                        Rasma Eglīte

Draudzes ērģelnieks                            Vilnis Daņiļēvičs

Valdes priekšnieks                               Raivis Ādamsons


Draudzes padome

Lietvede                   Anita Amoliņa

Kasiere                     Aija Baķe

Loc.                         Andris Anspoks 

Loc.                         Guntars Ābelītis

Loc.                         Nora Baķe

Loc.                          Juris Kalniņš

Loc.                         Normunds Lauskis

Draudzes revidenti

Revīzijas priekšsēdētājs                  Andris Lankovskis

Loc.                                                    Gundars Ābols

Loc.                                                    Ziedonis Kauliņš

Turaidas draudze 2018.

 .