… „Es esmu dzīvības maize. Kas pie Manis nāk, tam nesalks, un, kas Man tic, tam neslāps nemūžam.”

Jāņa 6:35


Didzis Seržāns

Kopš 2010.gada 12 septembra  ir LELB Turaidas draudzes mācītājs.

Ordinēts LELB 2008.gada 20.novembrī, kalpojis Siguldas draudzē līdz 2009. gada 30. decembrim, turpat 2 gadus līdz ordinācijai - kā evaņģēlists. Bijis kalpojošo mācītāju  aizvietotājs vairākās LELB draudzēs Slokas, Ogres, Turaidas, Ķemeru draudzēs. Šobrīd ar visu sirdi nododas darbam Turaidas draudzē, kas pēc mācītāja paša vārdiem kļuvusi mīļa, kad kalpojis tajā kā viesmācītājs.

Jāņa ev. 6:35-39
 "ES ESMU dzīvības maize. Kas pie Manis nāk, tam nesalks, un, kas Man tic, tam neslāps nemūžam. Bet Es jums to esmu sacījis: jūs to esat redzējuši, bet neticat. Katrs, ko Tēvs Man dod, nāk pie Manis, un, kas nāk pie Manis, to Es tiešām neatstumšu. Jo Es esmu no debesīm nācis, lai darītu, nevis ko Es gribu, bet ko grib Tas, kas Mani sūtījis, bet tā ir Mana sūtītāja griba, lai no visa, ko Viņš Man devis, Es nenieka nezaudētu, bet to celtu augšā - pastarā dienā.”

Draudzes mācītāja pieņemšanas laiku ir iespējams saskaņot mācītāju personīgi,  tel.

Turaidas draudze 2018.

 .