Trīsvienīgais Dievs

Mēs ticam Dievam... Bet - kuram? Pasaulē ir daudz dažādu reliģiju un tradīciju, līdz ar to arī atšķirīga izpratne par to, kas un kāds ir Dievs. Mēs neticam vienkārši kaut kādam Dievam - mēs ticam Trīsvienīgajam Dievam. Sakot vārdu Trīsvienība, priekšstats par Dievu kļūst konkrēts. Svētās Trīsvienības atzīšana un pielūgšana ir kristiešu atšķirības zīme no citām reliģijām, ticības atslēga un stūrakmens. Katrs dievkalpojums iesākas ar vārdiem " Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam", šos Trīs liekot līdzās - ka Vienu.


Vairāk LELB mājaslapā

10 Baušļi

Tēvreize

Ticības apliecības

Turaidas draudze 2018.

 .