Sākums


Turaidas baznīca Laipni aicināti mūsu draudzē!

Dievkalpojumi mūsu draudzē notiek katru svētdienu plkst. 11.00.

Turaidas draudze ir maza draudzīte Turaidā, Dainu kalnā - Siguldas skaistajā piepilsētā.

Draudzes locekļi šeit ir sastopami no visdažādākām apkārtnes pilsētām un to apkaimēm - Siguldas, Raganas, Straupes, Inciema un pat Rīgas.

Jēzus Kristus mīlestība, žēlastība un vadība bagātīgi līst pār šo draudzi no gada uz gadu. Gods un slava Dievam, tam Kungam, par šīs draudzes veidošanu, stiprināšanu un svētīšanu.

Jo īpašu pateicību Dievam, draudze izsaka par tik sirds siltu, mīļu, jauku un Svētā Gara apgarotu mācītāju - Vairu Bitēnu, kuras runātais vārds dziļi sirdī aizskar klausītāju Dievkalpojuma laikā, kas palīdz veidot dziļas un stabilas attiecības ar Dievu Tēvu, Dievu Dēlu un Dievu Svēto Garu.

Lai Dievs svētī un pasargā ikvienu, kura sirds tiecas pēc Dieva valstības un palīdz atgriezties tiem, kas maldās un ir ieslīguši šīs laicīgās dzīves lietās. Lai ikvienam cilvēkam Dievs tas Kungs rāda pareizo dzīves ceļu un vada tajā, lai katrs no mums nokļūtu pie Dieva, tā Kunga, Debesu valstībā caur mūsu Kungu un Pestītāju, mūsu Glābēju - Jēzu Kristu. Āmen.

Comments