Iesvētības ir baznīcas iedibināts svinīgs rituāls, kurā kristītais pēc Baznīcas mācības iepazīšanas iesvētes apmācībās apliecina savu ticību, tiek uzņemts par pilntiesīgu draudzes locekli un tiek pielaists pie Svētā Vakarēdiena saņemšanas. Pēc LELB kārtības var tikt iesvētīti arī pilngadību nesasnieguši jaunieši.

Ar kristībām kristījamais tiek uzņemts par Kristus Baznīcas locekli. Ar iesvētībām iepriekš kristītais tiek pielaists pie Svētā Vakarēdiena. Tikai iesvētītiem Baznīcas locekļiem ir tiesības tikt pieaicinātiem par krustvecākiem kristībās.

Vairāk par iesvētībām LELB mājaslapā

Iesvētību iesniegums

Aizpildītu iesniegumu, ne vēlāk kā nedēļu pirms svētdarbības dienas, lūdzam iesniegt mācītājam, dievkalpojuma vai pieņemšanas laikā,  vai nosūtīt uz e-pastu: turaidasdraudze@gmail.com


Turaidas draudze 2018.

 .