Kristīga laulība ir divu kristiešu – vīrieša un sievietes – likumīgi noslēgta savienība uz mūžu, kas īstenojas kristīgā kopdzīvē. Laulības noslēgšana baznīcā ir šādas kristīgas savienības noslēgšana dievkalpojumā; tā apstiprināta ar abu pušu mūža uzticības solījumu Dieva un cilvēku priekšā un ir svētīta ar aizlūgšanām un Dieva vārdu.

Vairāk par laulībām LELB mājaslapā

Lai noturētu laulību dievkalpojumu Turaidas draudzē, jāiesniedz šādi dokumenti: 
  • personu apliecinošu dokumentu kopijas; 
  • kristību un iesvētes apliecību kopijas;
  • iesniegums LELB Turaidas draudzei (atradīsiet zemāk);
  • izziņa no dzimtsarakstu nodaļas.

Dokumetus jāiesniedz personīgi svētdienā, vai jāsūta uz e-pastu: turaidasdraudze@gmail.com

Laulību iesniegums

Uzmanību! Laulības iesniegums jāiesniedz ne vēlāk kā vienu mēnesi un vienu dienu pirms laulību ceremonijas! 

Par cik baznīca atrodas muzeja teritorijā, papildus šiem dokumentiem, jāiesniedz arī iesniegums Turaidas Muzejrezervātam. Iesniegums brīvā formā, norādot laulību datumu, laiku un aptuveno viesu skaitu, savu kontaktinformāciju. 

Jānorāda vai būs nepieciešams galdiņš dārzā, pirmajam tostam.

Draudzes locekļiem maksa par teritorijas Izmantošanu netiek aprēķināta, citu draudžu locekļiem tiks nosūtīts rēķins uz e-pastu. 

Iesniegums jānosūta uz e-pastu: inta.mikanovska@turaida-muzejs.lv

Sīkāka informācija - Ilze Junga, mob. tel. 29122624Turaidas draudze 2018.

 .