Svētdienas skola

Bet Jēzus sacīja: "Laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie Manis nākt, jo tādiem pieder Debesu valstība." 

Mateja 19:14

Svētdienas skolas nodarbības notiek katru svētdienu dievkalpojuma laikā. 

Svētdienas skolas skolotājas - Nora Baķe un Evita Aizupiete.
Skolotāju palīgs - Megija Gūtmane.


Aicinām ziedot svētdienas skolas nodarbībām dažādas bērniem nepieciešamās lietas - papīru, rakstāmpiederumus un citas noderīgas lietas. Sīkāka informācija pie svētdienas skolas skolotājām un diakonijas vadītājas. 
Mīļš paldies ikvienam, kas atsaucies!